TMV Hoàng An-30/12/2019
0 Comments

Cắt mí mắt, phẫu thuật cắt mí mắt, phẫu thuật cắt mắt hai mí, thẩm mỹ cắt mí mắt, cắt da thừa mí mắt, cắt mí trên… là những thuật ngữ mô tả việc bác sĩ thẩm mỹ sẽ lấy đi da và mỡ thừa ở mí trên và tạo hình mắt hai mí.

TMV Hoàng An-30/12/2019
0 Comments

Tạo hình mí dưới, phẫu thuật mí dưới, phẫu thuật mí mắt dưới, lấy mỡ mí dưới, cắt mỡ mí dưới, cắt mí dưới, cắt mắt mí dưới, cắt bọng mắt dưới, cắt da và mỡ thừa mí dưới… là những thuật ngữ dùng để chỉ một phẫu thuật thẩm mỹ mà ở đó bác sĩ phẫu thuật sẽ rạch một đường sát bờ mi dưới, qua đó bác sĩ bóc tách lấy đi phần mỡ thừa, cắt bỏ phần da dư làm cho phần dưới ở mắt căng thẳng và không còn túi mỡ phồng lên.

TMV Hoàng An-30/12/2019
0 Comments

Bấm mí, bấm mí mắt, bấm mí Hàn Quốc, bấm mí đẹp, nhấn mí mắt, nhấn mí Hàn Quốc, phẫu thuật nhấn mí mắt, nhấn mí vĩnh viễn…là một hình thức tạo mắt 2 mí không phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật chỉ tạo 2 – 3 lổ nhỏ ở mí trên vừa đủ để luồng chỉ dưới da và đính vào cơ nâng mi, để khi mở mắt tạo ngấn trên mí.

TMV Hoàng An-05/07/2017
0 Comments

Nâng chân mày, nâng cung mày, nâng cung chân mày, phẫu thuật nâng chân mày, treo chân mày, treo mí trên… là những thuật ngữ dùng để chỉ một phẫu thuật mà ở đó bác sĩ thẩm mỹ sẽ rạch đường mổ ở bờ dưới cung lông mày để lấy đi phần da và mở ở vùng mí trên để làm mất đi phần mỡ thừa và da xệ của mí trên.

TMV Hoàng An-05/07/2017
0 Comments

Cắt mí Hàn Quốc, cắt mắt 2 mí mắt Hàn Quốc, cắt mắt 2 mí, thẩm mỹ mắt 2 mí, cắt mí, thẩm mỹ cắt mí mắt, thẩm mỹ mắt, cắt mí mắt trên…là thủ thuật cắt đường rạch nhỏ ở mí trên và khâu đính vào cơ nâng mi tạo mắt hai mí.